Bạn cần hỗ trợ?

Đăng sản phẩm/ dịch vụ của bạn

Chung tay tạo một cộng đồng giáo dục tốt đẹp.

Vui lòng điền thông tin càng đầy đủ càng tốt

Mô tả khóa học, sự kiện của bạn

Mỗi khóa học, sự kiện điều có những đặc trưng riêng. Hãy tập trung vào những điểm nổi bật để những khách hàng quan tâm có thể dễ dàng lưa chọn


Thời gian của khóa học/ sự kiện Xóa ( với Giờ bắt đầu và Giờ kết thúc vui lòng ghi rõ giờ buổi sáng hay buổi chiều: ví dụ 8am hay 5pm)
Khóa học/sự kiện này lặp lại? Click vào đây để thêm mốc thời gian khác cho khóa học/sự kiện
Với việc đăng tin này, bạn xác nhận đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và quy định của GioiBox. GioiBox sẽ giữ lại mức phí khi có học viên hoặc phụ huynh đăng ký hoạt động của bạn thông qua GioiBox. Vui lòng liên lạc với GioiBox hoặc hotline hoặc inbox cho nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình đăng tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Cám ơn bạn đã đăng tin tại GioiBox.